Beslutningen viderefører regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikke være noen idrettsarrangementer eller konserter som skal avholdes, sier kulturministeren.

Dette betyr trolig at Bislett Games og Holmenkollstafetten ikke arrangeres i år.

En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren skal tas etter en grundigere gjennomgang av regjeringen. Informasjon om dette vil komme senest første uka i mai.

– Vi trenger et bredere beslutningsgrunnlag, sier Raja.

Han understreker likevel at det ikke ser lyst ut for festivalsommeren.

– Det er vanskelig å se for seg med dagens smittesituasjon at arrangementene kommer til å gå som planlagt, sier han.

Dagens avgjørelse får også betydning for 17. mai-feiringen, som Raja har fått ansvar for å koordinere fra regjeringens side.

– Vi kommer nærmere tilbake til dette over påsken. Det er vanskelig å se for seg at barnetogene, slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt, sier han.