Ett år lenger i arbeid kan løse sykepleierkrisen: Liv Haugli (62) hadde fortsatt med litt mer fri