Vedtaket kom etter flere timers debatt i bystyret onsdag. Det Ap-ledede byrådet ville bygge Bybanen over Bryggen, men de fikk ikke støtte fra samarbeidspartiet Rødt.

De gikk istedenfor inn for opposisjonens alternativ, som er å legge bybanetraseen via en tunnel som omgår Bryggen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål i forkant av avstemningen og kunngjorde like etter vedtaket at byrådet trekker seg.

– Da tar jeg konsekvensen av det og meddeler herved at jeg og byrådet vil gå av, sa byrådsleder Valhammer ifølge Bergens Tidende.

Villig til å tiltre igjen

Han påpeker at dersom nye sonderinger i bystyret vil ende på at et flertall peker på ham som byrådsleder, vil han være villig til å bli byrådsleder igjen.

Da må det imidlertid skje noe med bybanevedtaket, understreker han.

– Skal et flertall peke på meg, vil det ikke være aktuelt for meg å gå på igjen om jeg skal gjennomføre det tunnelvedtaket, sier han.

Samarbeidspartner MDG i byrådet stiller seg fullt og helt bak byrådslederen. Det samme gjør de andre samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– KrF stiller seg helt og fullt bak byrådslederens kabinettsspørsmål i dag. Bystyreflertallet har fattet et dypt uansvarlig vedtak som setter hele bybaneprosjektet mot Åsane i fare – og de gjør det ved å peke på det vi vet er urealistiske traséalternativ, skriver KrF-gruppeleder Håkon Pettersen i en kommentar til NTB.

Sonderinger fredag

Bergens ordfører Rune Bakervik skal de neste dagene holde samtaler med de ulike bystyrepartienes gruppeledere for å finne et nytt byråd.

Bergens Tidende melder at han skal starte samtalene fredag morgen, og først i køen er Høyres Harald Victor Hove.

Venstre gjør det klart at Hove ikke får deres støtte. Byrådets støtteparti SV stiller seg også bak Valhammers kabinettforslag.

Mot fagetatenes råd

Det har nå gått 21 år siden det ble vedtatt at Bybanen skulle bygges i Bergen. I 2017 sto linje 1 mellom Bergen sentrum og Bergen lufthavn Flesland endelig ferdig.

Parallelt har politikerne i Bergen brukt ti år på å forsøke å bli enige om trasévalg for utvidelse av Bybanen til Åsane, som er en av de største bydelene i Bergen.

Alternativet byrådet har gått inn for, går over verdensarven Bryggen og har støtte fra fagetatene. Opposisjonspartiene med Høyre i spissen mener verdensarven må bevares og ønsket et alternativ gjennom en tunnel.

Fagetatens tunnelalternativ koster til 3,4 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner for Bryggen-alternativet. Oppsosjonen ville imidlertid ikke ha dette heller, og stemte istedenfor et tunnelalternativ gjennom Peter Motzfelds gate, som fagetaten tidligere har lagt til side.

Ifølge fagetaten i Bergen kommune kan en bybanelinje over Bryggen stå klar i 2031. Fagetatens tunnelløsning kan stå ferdig i 2034, mens Motzfeld-alternativet ventes å være ferdig i 2035 eller senere.