Onsdag ble det meldt om 117 nye smittetilfeller i Bergen. Det er det høyeste smittetallet som er registrert i kommunen i år.

82 av de nye smittetilfellene er nærkontakter, og fem er importsmitte. I tillegg har hele 30 ukjent smittevei. Kommunen opplyser at det er flest smittede i aldersgruppen 20 til 29 år, med 87 tilfeller. 44 av smittetilfellene er relatert til fadderarrangementer.

– Med så mange smittede er smittesporingsarbeidet sterkt belastet og i fare for å bryte sammen. Byens innbyggere har tidligere i pandemien vist at de kan brette opp ermene når det trengs, og nå er det nødvendig at folk tar større ansvar dersom de blir smittet, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Torsdag stanset kommunen midlertidig ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg.

Svært ressurskrevende

– Etablering av systemet for test for karantene har vist seg å være svært ressurskrevende. Selve systemet har bidratt til svært lange køer på teststedene. Samtidig har vi høye smittetall, og hele kommunens tjenesteapparat knyttet til TISK-strategien er under kraftig press. Jeg har derfor besluttet å suspendere ordningen inntil videre, sier Bovim.

Det innebærer at barn og unge som nå blir syke, må gjennomføre karantene eller eventuelt teste seg ut etter sju døgn, i tråd med gjeldende forskrift på området.

Barn og unge som allerede er i prosess med testing for karantene, fullfører denne, opplyser kommunen.

Byrådet møter helseministeren

Smittesituasjonen gjør at byrådet har bedt om et møte med helseminister Bent Høie (H), skriver Bergens Tidende og Bergensavisen. Møtet med statsråden finner sted torsdag klokken 15.

– Vi vil drøfte med ham hvordan de ser på situasjonen med TISK-strategien og eventuelt et signal om veien videre. Vi synes det er vanskelig å se for oss at vi skal klare å gjøre dette på en god og effektiv måte fremover dersom tallene holder seg eller blir høyere, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

3.023 personer testet seg i Bergen onsdag. Så langt har 8.860 bergensere fått påvist koronasmitte.