Nå skal Bråthens psykiske helse utredes. Hva betyr det for straffen han kan få?

foto