Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein pekes på av flere som de to mest aktuelle til å etterfølge Kjell Ingolf Ropstad.

Både tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, avtroppende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og tidligere parlamentarisk leder Einar Steensnæs mener den nye partilederen bør sitte på Stortinget.

Ettersom KrF ikke kom over sperregrensen ved valget, kom partiet bare inn med tre mandater: Ropstad, Bollestad og Ulstein.

– Det er nødvendig at partilederen sitter på Stortinget. Det har tidvis vært prøvd før at noen sitter på utsiden, men det har i liten grad vært vellykket. Partilederen må ha sete i Stortinget for å kunne følge sakene og politikken, sier Steensnæs til VG.

Bondevik bekrefter overfor VG at han mener den nye lederen bør sitte på Stortinget.

Grøvan deler dette synspunktet, men han vil ikke kommentere direkte hvem som bør bli Kjell Ingolf Ropstads etterfølger.

– Det får være et spørsmål for valgkomiteen. Men på generelt grunnlag vil det helt klart være en fordel om vedkommende sitter på Stortinget. Da har man større mulighet til å være på banen, men nå får valgkomiteen gjøre sine vurderinger, sier han til Fædrelandsvennen.