Storberget vil komme familievolden til livs

Oslo (NTB): Hver uke tar 1.300 barn kontakt med hjelpeapparatet og sier at de enten selv er offer for vold eller vitne til vold hjemme. Nå vil justisminister Knut Storberget (Ap) komme de som lever i konstant utrygghet til unnsetning.

Publisert:

Tallene kom fram i en undersøkelse Justisdepartementet foretok i fjor, og har ført til at Storberget er veldig opptatt av å sette en stopper for familievolden.-1.300 er et høyt tall, men vi hører sjelden om det av den enkle grunn at verken barna selv eller andre forteller om det. Den delen av kriminaliteten som skjer i nære relasjoner er fortsatt en av de virkelig store utfordringene for justissektoren, sier Knut Storberget.

I 2007 la regjeringen fram handlingsplanen «Vendepunkt» mot vold i nære relasjoner, og nå ønsker Storberget å trappe opp dette arbeidet ytterligere.

Fredag trer en lovendring i kraft som gir politi og påtalemyndighet plikt til å etterforske når barn under 18 år dør plutselig, en endring som Storberget mener er et viktig ledd i arbeidet mot å avdekke vold og overgrep mot barn.

I dette arbeidet er også et forslag om en ny type straff for ungdom mellom 15 og 18 år som skal erstatte fengselsstraff, et viktig element. (©NTB)

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.