Støre sa at han støtter Trond Giskes beslutning om å trekke seg som nestleder i partiet, og at Giske ikke har opptrådt i tråd med Arbeiderpartiets verdier.

– Det handler ikke om juss, men om tillit. Det vi nå vet, er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med våre verdier og vårt regelverk, sa Ap-lederen.

De siste ukene har Arbeiderpartiet jobbet med å innhente dokumentasjon i forbindelse med et ukjent antall varslersaker.

– Vår holdning var da og nå: Vi tror på varslerne, og på samme måte har vi et ansvar for at den det varsles mot også skal få komme med sin versjon. Hovedbildet er at denne dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sa Støre.

Ingen anmeldelser

Giske har hatt to møter med partiledelsen for å kommentere varslene, og i løpet av uken skal han gi en ny, skriftlig kommentar. Støre bekreftet at Trond Giske bestrider noen av varslene som er kommet mot ham.

Han sa også at ingen av varslene er anmeldt.

– Meg bekjent er det ingen av sakene som er anmeldt etter straffeloven, og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa Støre.

Ferdig som finanspolitisk talsmann

Giske går også av som partiets finanspolitiske talsmann.

– Vi vil raskt ta opp dette i stortingsgruppa og sørge for Arbeiderpartiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, sa Støre.

– Giske skal tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som har gått tapt, sier Støre.

Nytt utvalg

Sentralstyret i Arbeiderpartiet bestemte mandag at et eget utvalg skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering. Utvalget skal ledes av tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth.

– Utvalget skal se på dagens rutiner for seksuell trakassering og se på de rutiner og prosedyrer vi har for å følge opp på en god måte og for å ha en god beredskap i framtiden, sa Kjersti Stenseng.

Utvalget skal ha kort frist for å levere sitt arbeid, understreker partisekretæren.