— Jeg tror ikke man skal konkludere med verken terror eller selvmord foreløpig. Hvis hensikten var å ta sitt eget liv, er dette høyst uvanlig. Det er få som velger å ramme andre, sier Lars Mehlum, som er leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning, til Aftenposten.

Mehlum har forståelse for at etterforskerne konkluderer med selvmord, men mener det er feil å konkludere med noe ennå.

Psykiater og professor i medisinsk atferdsvitenskap, Øivind Ekeberg, er enig. Han kan tenke seg to mulige forklaringer:

— Det ene er at dette er et såkalt utvidet selvmord, at man tar andre med seg i selvmordet. I dette tilfellet blir det snakk om et veldig utvidet selvmord. I så fall er det uttrykk for at man er svært mentalt syk, sier Ekeberg.

— Det andre er at dette er en terrorhandling og at flygeren kan sammenlignes med en selvmordsbomber, sier Ekeberg. (©NTB)