— Når vi får flere opp på sykkelen har vi mulighet til å skape mange flere jobber innen sykkelsalg, reparasjon, resirkulering av sykkel og sykkelturisme, sier MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, til Aftenposten.

8 prosent av alle hverdagsreiser i Oslo by ble i 2013 gjort på sykkel, viser tall fra Oslo kommunes sykkelprosjekt. MDG vil at andelen skal øke til 25 prosent, betydelig mer enn de 16 prosentene som bystyret har satt seg som mål innen 2025. Sykkelstrategien som kommunen nylig har vedtatt, sier ingenting om jobber innen sykkel, påpeker MDG-politikeren.

— Ved å legge til rette for sykkel kan vi generere svært mange nye grønne arbeidsplasser i Oslo. Men det forutsetter en helhetlig satsing på sykkelveier og sykkelparkering, i stedet for å fortsette å favorisere bilene slik vi gjør i dag, sier hun.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) har tro på sykkelprosjektet som allerede er vedtatt. Dette har allerede bidratt til å skape flere parkeringsplasser for sykler utenfor butikker, slik at flere kan sykle til butikken i stedet for å kjøre. Strategien vil også bidra til flere jobber som leverer tjenester til syklistene, mener Melby. (©NTB)