— Vi mener beregningsmodellen som i dag brukes for å fastsette kostnadene i meierisektoren har så mange svakheter og feil at den bør enders, skriver ECON i rapporten «Å sette pris på melk», som er utarbeidet på oppdrag fra Næringsmiddelbedriftenes Landsforening. Hvis beregningene for fastsetting av råvareprisen på melk som ECON har utarbeidet ble lagt til grunn, ville Synnøve Finden og Q-Meieriene hatt krav på tilbakebetaling av et tosifret millionbeløp hvert år.

Det er ECONs beregning fra 2003 som ligger til grunn for den beregningsmodellen som vi har i dag. Men ECON vil endre denne i lys av de erfaringene som er gjort etter at ordningen har fungert i noen år.

Tines kapitalkostnader påvirkes blant annet av rentenedgangen, noe dagens modell ikke fanger opp, skriver ECON i sin rapport. (©NTB)