Halvorsen retter nå en svært sterk oppfordring til de 78 sparebankene som eier Terra-Gruppen om å hjelpe kommunene ut av det økonomiske uføret. Hun mener rådmenn, ordførere og kommunestyrerepresentanter har hatt stor tillit til rådene fra Terra Securities fordi de har hatt et godt forhold til sin lokale sparebank over mange år.— Derfor vil jeg intenst oppfordre Terra-Gruppen til nå å bry seg om sine gode kunder, selv om de ikke er juridisk forpliktet til det, sier Halvorsen.

Hun mener det er tilliten til Terra som står på spill.

— Terra-Gruppen har mange flere kunder i kommunesektoren, og tilliten til Terra-Gruppen i kommunesektoren framover vil være avhengig av at de nå påtar seg en del av ansvaret for den økonomiske situasjonen som disse kommunene har havnet i, sier Halvorsen. (©NTB)