— Ingenting hadde vært mer gledelig enn om fredsprosessen hadde kommet tilbake på skinner, sier Johansen til NTB.Han håper politikerne nå er modige og tør å gå inn i nye forhandlinger. Samtidig peker han på at det er mange og store hindre for å komme fram til en fredsavtale:

— For palestinerne må det komme forbedringer på bakken for at de skal kunne ha tro på en fredsprosess. De store stridighetene innad blant palestinerne er et annet hinder, men det betyr ikke at det ikke kan bli en fredsløsning, sier statssekretæren. (©NTB)