Høyre er det siste av opposisjonspartiene som legger fram sitt alternative statsbudsjett. I forslaget vil partiet styrke integrering av innvandrere med til sammen 75 millioner kroner, skriver Dagsavisen.Høyre satser særlig på kvinner og barn. Partiet vil ha gratis barnehageplass til alle som deltar på introduksjonskurs. Dette utgjør 30,3 millioner kroner. Videre vil Høyre ha språktest av alle fireåringer, et tiltak som vil koste 21 millioner kroner. Høyre vil dessuten ha på plass egne lokale integreringstiltak til en verdi av 21,7 millioner kroner.

I dag blir alle barn språktestet på fireårskontroll i de største byene. Dette er en prøveordning. Hensikten er å fange opp barn med språkproblemer så tidlig som mulig, og gi hjelp til de som trenger det. Høyre vil utvide denne ordningen.

— Det er ingen god grunn til å begrense dette tilbudet til byene. Barn over hele landet bør språktestes, sier Høyres innvandringspolitiske talskvinne Kari Lise Holmberg.

Hun mener at ekstra ressurser så tidlig i livet vil gi barna en bedre skolestart, noe som senere vil føre til at færre ungdommer gir opp videregående skole.

Ved å gi gratis barnehageplass til innvandrere som deltar på introduksjonskurs, håper Høyre å få flere innvandrerkvinner ut av hjemmet.

— Regjeringen gjør altfor lite for å få dem ut i jobb, sier Holmberg.

Hun håper regjeringen tar forslaget alvorlig, men innser at Høyre er i mindretall. (©NTB)