Regjeringen kom onsdag med flere endringer i Norges vaksinestrategi.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten, sier statsminister Erna Solberg (H) om den nye planen.

Regjeringen har bestemt at:

  • De mellom 18 og 24 år tilbys vaksine etter at alle over 45 år er vaksinert.

  • De mellom 40 og 44 år vil tilbys vaksiner samtidig som dem mellom 18 og 24 år.

  • Til slutt vil aldersgruppen mellom 25 og 39 år tilbys vaksine.

  • Kommuner med vedvarende høyt smittetrykk kan få 60 prosent flere vaksinedoser (se faktaboks).

  • Det innebærer at 319 kommuner få om lag 35 prosent færre doser.

  • Lærere skyves ikke frem i vaksinekøen.

Dagens beslutning har noen forutsetninger:

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli, sier Solberg.

I aldersfordelingen regner de årganger.

– Er man født i 1981, er man en 40-åring uansett når i 2021 man har fødselsdag, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Aftenposten.

Åpner for å vaksinere frivillige med Janssen-vaksinen

Norge tar vaksinen fra Astra Zeneca permanent ut av vaksinasjonsprogrammet, og Janssen-vaksinen settes på pause.

– De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten, sier helseminister Bent Høie (H) om Astra Zeneca-vaksinen.

Helsedirektoratet skal utrede om Jenssen-vaksinen skal gis til frivillige. Dette forutsetter god informasjon og veiledning fra helsepersonell.

– Det er kun Janssen-vaksinen som skal kunne tilbys frivillig, understreker Solberg.

Siden Astra Zeneca tas permanent ut av vaksineprogrammet, vil den gis til andre land. Janssen-vaksinen, som kun trengs en dose av, settes på beredskapslager.

Solberg legger til at Norge har god tilgang på andre vaksiner.

Hvis vaksineringen fortsatt går etter planen, skal alle over 18 år ha fått tilbud om første dose månedsskiftet mellom juli og august, opplyste statsministeren.

Anbefalte yngste først

Flere utvalg har allerede anbefalt å endre vaksinestrategien.

Vorland-utvalget anbefalte mandag å droppe Astra Zeneca i vaksineprogrammet. De frarådet også å ta i bruk Janssen-vaksinen. Det skjer etter sjeldne, men alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinene.

De anbefalte også å prioritere aldersgruppen 18–25 år i vaksinekøen. Det mener de vil redusere smittespredningen. Om de yngste eller eldste i aldersgruppene mellom 26 og 44 år skulle prioriteres først, tok de ikke standpunkt til.

Perioden mellom første og andre vaksinedose er allerede utvidet fra seks til tolv uker. Beslutningen ble ikke gitt tilbakevirkende kraft. I Oslo kommune vurderer de å utvide perioden mellom vaksinene for noen av dem som allerede har fått en dato for dose to.

foto
Lars Vorland har ledet ekspertutvalget som blant annet har sett på om Norge bør droppe vaksinene Astra Zeneca og Janssen. Foto: Berit Roald

Anbefalte skjevfordeling

Også et utvalg ledet av Steinar Holden har anbefalt skjevfordeling av vaksinedoser. De mener det vil:

  • Redde flest liv.

  • Kvele epidemien raskest.

  • Gi raskere og mer omfattende gjenåpning av samfunnet.

De to siste punktene mener de vil være ti fordel for hele landet, og ikke bare de mest smitteutsatte områdene.