– Det er veldig alvorlig. Det gjør at kapasiteten i kommunene for å drive smitteoppsporing og kontrollere epidemien på den enklest mulige måten ved å stanse spredningen, blir satt under et ekstremt press, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til P4.

Ifølge beregningene ventes mellom 20 og 60 nye innleggelser på sykehus hver dag om tre uker hvis den nåværende trenden fortsetter. Dermed ventes det at norske sykehus i gjennomsnitt vil ha 216 innlagte pasienter forutsatt at smitteutviklingen fortsetter som nå.