43 prosent mener at inspektørene skal få den tiden de trenger for å fullføre oppdraget sitt. 58 prosent mener det er nødvendig med mer bevis for at Irak bryter FNs resolusjoner, før det kan tas en avgjørelse om å gå til krig mot landet.Inspektørene saumfarer for tiden Irak på jakt etter masseødeleggelsesvåpen. Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået, Muhamad el-Baradei, mener inspektørene minst trenger et par måneder for å fullføre sine undersøkelser.

Dagens meningsmåling viser også at bare 53 prosent av amerikanerne mener president George W. Bush gjør en god jobb med den økonomiske politikken, noe som er den laveste andelen siden han startet sin presidentperiode.

59 prosent gir Bush generell støtte. Dette er den laveste andelen siden terrorangrepet 11. september 2001.