I løpet av første halvår har tollvesenet gjennomført 464 kontroller hos firmaer som betaler toll— og særavgifter. Blant dem et klesfirma på Østlandet, som etter kontrollen fikk en regning på hele 27 millioner kroner.Klesbutikken ble ikke anmeldt. Kun fem av firmaene tollvesenet kontrollerte, ble anmeldt.

Underdirektør Signe Melleby i Toll- og avgiftsdirektoratet mener de fleste firmaer handler ubevisst når de unnlater å betale toll- og særavgifter.

Vi ser ofte at det er mye tvil om hvordan regelverket skal tolkes, sier hun til Dagsavisen.