Oppfordringer til å bryte avtaler som er inngått av Arafats organisasjon PLO blir også forbudt, og de som ikke overholder de nye reglene vil måtte regne med å bli tiltalt, heter det i forordningen.Erklæringen kommer seks uker etter lanseringen av veikartet for fred, den nye fredsplanen for Midtøsten. Planen krever at både palestinerne og Israel setter inn tiltak for å stanse offentlige utspill som bidrar til å skjerpe konflikten mellom de to partene.

En lignende forordning ble utstedt av Arafat i 1998, da fredsprosessen som startet med Oslo-avtalene fortsatt var levende.