Har du aldri hør om en ødeland, sier du? Jo, det har du nok, når du får vite at ordet defineres som en "person som sløser med verdier, særlig penger" (Universitetsforlagets bokmålsordbok, s. 614), selv om det opprinnelig betydde "en som ødelegger landet sitt".Når sløseriet er mest utbredt blant 30— til 50-åringer, skyldes det ifølge Hongkong-psykologen Stephen Jang at disse var barn eller ungdommer på 1970-tallet. I de vestlige land var det den gang vanlig å forsøke å kjøpe seg unna stress.

Det betyr ikke at man gikk til dyr stressbehandling, men derimot at man - og kanskje like mye kvin - gikk amok i kjøpesentrene, når man ville slappe av. Barna oppfattet dette som helt normalt, og har etter hvert tatt etter foreldrene, mener Stephen Jang.

Blant tilfellene Jang har studert, er en nå 46 år gammel amerikansk mann, som satt med 26 ulike kredittkort og ubetalte kredittkortregninger på over 140.000 dollar (nesten en million kroner). Mannen skyldte på kona.