Sosialistisk Venstrepartis byrådslederkandidat, Kari Pahle, sier til Dagsavisen at hun er glad for mangfoldet som minoritetene har bidratt til i Oslo. Men hun ønsker ikke flere innvandrere.Det er greit med omtrent det samme antallet som i dag. Den balansen vi har i dag, bør vi holde på, sier hun.

Hun begrunner dette med at en stor tilstrømning av innvandrere kan forandre byens preg, og mener det er viktig at flere innvandrere blir boende i distriktene.

Høyres byrådsleder Erling Lae sier derimot at det er plass til flere innvandrere i Oslo. Han mener det store flertallet av innvandrerne i hovedstaden er lovlydige borgere som bidrar med mye bra.

Oslo tåler så visst flere innvandrere, sier Lae.