Disse tallene er forbløffende stabile gjennom de 16 årene vi har gjennomført undersøkelsene. Hvis vi sammenligner med resultatene i den første undersøkelsen i 1985, finner vi at da var det 53 prosent som sa de trodde på Gud, mens 20 prosent betraktet seg som personlig kristen, sier professor og forskningsleder Ottar Hellevik i Markeds— og Mediainstituttet (MMI).Over 4.000 personer deltok i undersøkelsen Norsk Monitor i regi av MMI høsten 2001, skriver Kristelig Pressekontor.

Undersøkelsen avdekker også at folk for første gang har større tillit til kirken enn regjeringen.