Stortingspresident Dag Terje Andersen klarerte ordet og fant det i overensstemmelse med parlamentarisk språkbruk.

Foranledningen for denne bibelske lovprisning av Stoltenberg var et svar til Hareide i den muntlige spørretimen. Statsministeren redegjorde for verdien av å være i arbeid og verdien av å være hjemme med små barn.

— En betimelig og balansert framstilling og en klar irettesettelse av barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV), mente Hareide i vandrehallen etterpå.

Bakteppet for denne litt uvanlige ytringen er en uttalelse som Thorkildsen kom med på kvinnedagen 8. mars, og som Hareide har bedt henne unnskylde.

Barne- og likestillingsministeren oppfordret kvinner til å bli mer økonomisk selvstendige og mente det er en illusjon å tro at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid. (©NTB)