Siden august i fjor har fengselet i Agder økt innlåsingstiden for de innsatte, noe som har gått spesielt hard ut over innsatte som ikke hadde et tilbud om jobb- eller skole på dagtid. Forholdene utgjør en risiko for mer isolasjon, advarer Sivilombudet.

– Flere innsatte får ikke åtte timer utenfor cellen daglig, som er minstestandarden Den europeiske torturforebyggingskomiteen anbefaler. Når vi vet hvor helseskadelig isolasjon er, er denne utviklingen noe vi er bekymret for ved Froland fengsel, sier sivilombud Hanne Harlem.

Situasjonen har ført til at hverdagen i fengselet har vært preget av mindre tilbud og mulighet for oppfølging av innsatte. Blant annet har muligheten for ekstra besøk og permisjon blitt fjernet, og antall arrangementer og sosiale framstillinger er redusert.

Froland fengsel, som åpnet i 2020, har et høyt sikkerhetsnivå og er ikke dimensjonert til å gi alle innsatte tilbud om arbeid eller skole. Selv om det er 200 fengselsplasser, er det kun 129 heltidsplasser i skole og arbeidsdrift.

Froland fengsel og fengselshelsetjenesten har fått frist 14. august på å gi en tilbakemelding på oppfølgingen etter Sivilombudets besøk og anbefalinger.