Legen ble frifunnet i Agder tingrett i august, etter at rettens flertall – to meddommere – konkluderte med at legen har opptrådt uforsvarlig og uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt.

Politiadvokat Hans Olav Røyr la ned påstand om 18 dagers fengsel for legen etter feiloperasjonen i 2019, men sier til NRK at de tar tingrettens frifinnelsesdom til følge.

Den 56 år gamle mannen arbeidet i elleve år som overlege i ortopedi, uten å være ortoped og har vært involvert i en rekke feiloperasjoner på Sørlandet de siste årene. Han var tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i 2019.

Mannen er fratatt autorisasjonen som lege i Norge. Han har bodd i Tyskland de siste to årene og møtte ikke opp i retten.