– Jo mer strømstøtte til bedriftene, jo mer går direkte til eierne. Uansett hvordan man designer det, er det eieren som sitter igjen med overskuddet. Det er et argument som må med i betraktning, sier NHH-forsker Ole-Andreas Elvik Næss til Dagens Næringsliv.

Regjeringen jobber på høygir sammen med LO og NHO for å jobbe fram et grunnlag for en strømstøtteordning for den relativt lille delen av næringslivet som rammes uforholdsmessig hardt av at strømprisene er så høye. Utfordringen samtlige parter peker på, er å få etablert en ordning som er tilstrekkelig treffsikker, at den hjelper der det trengs mest og bare der, og som ikke lar seg utnytte eller misbruke.

– De økonomene som advarer, har mange gode poenger. Det er bedriftenes ansvar å planlegge for driften, hva det koster å drive og hvordan du prissetter produktene sine. Det prinsippet må ligge i bunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB tirsdag.

NHO ba om en støtteordning for bedriftene allerede i vinter, men hos motparten LO skal man ha vurdert situasjonen som langt mindre prekær. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier likevel at organisasjonen vil være med på å se på en ordning, såfremt den ikke lar seg misbruke eller utnytte.

Støre: Lar meg ikke stresse

Mandag sørget Støre for å skaffe seg litt arbeidsro ved å berolige Høyre og framskynde økt strømstøtte til husholdningene. I første omgang har han til mandag med å legge fram en arbeidsplan for Stortingets presidentskap. Men statsministeren understreker overfor NTB at det er statsbudsjett, som regjeringen starter arbeidet med i midten av oktober som er «stedet for helhet i økonomien», altså hvor også strømstøtten hører hjemme.

– Jeg har ikke tenkt å la meg stresse på tid om dette. Det kan i så fall komme til å være til skade for bedriftene. Vi skal heller ikke gjøre dette på en måte som gir bedriftene et problem ved neste korsvei, ved at vi mister styringen over økonomien. Det vil ramme bedriftene i form av høyere renter og ytterligere økt prisvekst, sier Støre.

En ordning som vurderes, er etter det NTB for opplyst, en slags bedriftsvariant strømstøtteordningen som gis husholdningene – men i så fall en sterkt tidsbegrenset, gjerrigere variant med betydelig flere og sterkere avgrensninger. Etter det NTB forstår, ses det også på flere andre konkrete modeller for strømstøtteordning til bedriftene.

– Dette er såpass sammensatt, at når både LO og NHO understreker betydningen av å ta seg tid, så underbygger det det vi har sagt, sier Støre.

Bedriftene går godt

Næss og en rekke andre økonomer poengterer at det går veldig godt i norsk næringsliv, og at det er svært høy aktivitet i norsk økonomi – selv om kraftprisene har skutt ytterligere i været siden invasjonen av Ukraina. NHH-forskeren kan ikke se at dagens situasjon er dramatisk for næringslivet.

– Et eksempel er Scandic og hotellbransjen generelt. De har levert gode tall så langt, selv om det er en næring som krever mye strøm. Hvis man betinger støtten til bedrifter som bruker mye strøm, kan det likevel være snakk om en bedrift som gjør det utrolig bra og har milliardærer som eiere.

Strømstøtte til bedrifter er en veldig dårlig idé, mener samfunnsøkonom Steinar Juel i den borgerlige tankesmia Civita. Ingenting tilsier at situasjonen er dramatisk for næringslivet, ifølge Juel, som mener konklusjonen må bli «null støtte til bedrifter».

– At bedrifter fikk kompensasjon under koronanedstenging, burde være et unntak fra regelen om at det ikke skal skje. Den gang kunne det begrunnes med at når staten bestemmer at samfunnet skal stenge, så settes næringslivet i fullstendig sjakk matt. Det er en annen situasjon enn at det utsettes for brottsjø med kraftig prisøkning på strøm, sier han til DN.

Debatt

  • Fædrelandsvennens debattregler finner du her.

Hva synes du om regjeringens forslag? Si din mening! Husk fullt navn.

Send inn

Det ser ut som at man fullstendig glemmer skjevhetene som oppstår i konkurransen mellom landsdelene? Den er der, uansett om bedriftene går godt. Det er urettferdig, enkelt og greit.

Terje Tharaldsen

Vi kan ikke støtte bedrifter som sliter på grunn av høye strømpriser. Hvor skal grensen gå og hvem skal i så fall få? Skal staten inn og gi penger til bedrifter, slik at eierne kan hente ut overskudd som normalt? Det høres ikke bra ut. Tiden med billig strøm er over. Vi må begynne å betale mer for strømmen, akkurat som Europa har gjort lenge. Vi må rett og slett ta inn over oss at bedrifter fremover må prissette annerledes, og vi forbrukere må betale det varene koster.

Thore Fossheim
User image

Norge eksporterte mer enn 17 TWH med strøm i fjor og tømte vannmagasinene, derfor er vi i denne krisen vi står i nå.

Vi tar til orde for å regulere og begrense krafteksporten ifht fyllingsgrad for å sikre forsyningssikkerheten og normalisere prisene. Avtalene må reforhandles. Hvis UK og Tyskland motsier seg dette, så er vi ikke lengre tjent med å ha avtaler med de. Vi vil fremdeles ha 15 andre kraftutvekslingsavtaler som historisk har tjent oss godt.

Hva gjelder solidaritet med Europa, så leverte vi 1250 TWH med gass i fjor, noe som økes med 100 TWH mer i år. Altså 3,7 TWH dagen!

Marius Arion Nilsen

Krav om reform; energiforvaltningen må endres dramatisk. Å omsette Nødvendighetsgodet strøm i et fritt marked er ikke den optimale måten å fordele verdien av denne ressursen på. Jeg kan ikke huske at vi verken har fått korn, BMW eller Airbus’er av EU når det kunne vært «greit» å ha. Retorikken med at vi må støtte Europa (selvsagt gjør vi det, politisk), er selvsagt ikke holdbar. På tide at Støre går og tar med seg Vedum; de ble valgt til å lede men sier det er så vanskelig. Altså; makter ikke lederoppgaven. (En helt ærlig sak forøvrig…)

Terje Pettersen

At de høye strømpriser smerter og gi en maks belastning til spesielle bedrifter er jeg helt enig i. Men etter min mening burde vi tenke større enn bare på oss selv.

Europa er avhengig av strømeksporten fra Norge og Norge er avhengig av vareeksporten fra Europa. Vi burde slutte å diskutere strømstøtte og heller tar sjansen for å endelig tenke nytt når det kommer til utbygging av fornybar energi. Norge har nå mulighet til å tjene mye mer med å levere mer strøm til Europa. Som Stoltenberg sa "det er prisen for friheten i Europa" (og Norge)

Thomas Braun

Det går mot energikrise i Europa til vinteren, men Norge kan ikke hjelpe Europa, hvis Sør-Norge har kritisk lave magasinfyllinger.

Derfor må krafteksporten kuttes nå!

Industrien og husholdningene i sør må også hjelpes gjennom energikrisa.

Helst ved å innføre «en tidsbegrenset» makspris på strøm!

Edvart Høyåsen

Det underliggende problemet her er at næringslivet i indre Agder ikke er konkurransedyktige på samme vilkår som resten av landet (og Europa). Kommunene burde gi insentiver til investeringer i energiøkonomisering for å styrke konkurranseevnen i fremtiden. Enøk-tiltak har aldri vært mer lønnsomt og sterke bedrifter som investerer i dette har en fremtid. I Sirdal og Åseral mister du konkurranseevne om du investerer, for nedbetalingstiden er for høy. I lokalmarkedet vil da andre bedrifter vinne. Men når støtten forsvinner står kommunene igjen med bedrifter som ikke tåler konkurranse utenfra.

Paul Johannessen

nå har jeg vært inne på statnett sin side nesten daglig, vi landet eksporterer ut strøm uten fornuft, så klages det på lave magasiner som gjør prisen høy, det viser att det er feil styring og forvaltning av felles godene.

Jeg pleier og si, om jeg hjelper alle naboene slik att jeg ikke har noen midler igjen, er der ikke noe til og hjelpe ungene om en eller noen av dem trenger det, og slik føler jeg det er med dette, så spar til folket og er det for mye kan en alltids gi (selge) noe bort.

Kjell Olaf Johannessen

Å ha et gjensidig godt forhold til våre europeiske naboland er viktig. Det mener også et flertall av befolkningen (https://www.nho.no/analyse/tall-fakta-internasjonal-handel-samarbeid/#part7). Fvns kommentarfelt er visst ikke representativt.

Å tro at vi kan kutte strømeksporten uten at det får konsekvenser for vår import av mat, drikke, biler, maskiner og andre produkter fra EU er ønsketenkning.

En handelsavtale som gir oss mulighet til å eksportere en vare med flere tusen % fortjeneste MÅ VI TA VARE PÅ! Så får vi diskutere politikk og fordeling etterpå!

Paul Johannessen

Flott at næringslivet i Åseral får støtte fra sin kommune. Det burde også hytteeiere i kommunen få.

Bjørg Sollie

Vi må omskrive sangen til Odd Norstoga om farfaren sin.

Sangen begynner med:

"Ein farfar i livet skull' alle ha"

Men hadde passet bedre med :

" Ein Inger Lise Stulien i livet skull' alle ha"

Einar Øgrey Brandsdal

Gjør som Sirdal kommune. Vis handlekraft og lever strøm til 25 øre pr kilowattime. Da har produsentene likevel over 100 prosent fortjeneste.

Rolf LWN

Takk for innlegget ditt! Husk å signere med fullt navn neste gang.

Eirin Margrethe Fidje

Mange har ropt varsku før men ble selvfølgelig overhørt og latterlig gjort. Arrogansen og ignoransen er en del av bildet her. Toppen på alt blir å hevde at man ikke var forberedt at de ble så ille. Det vurderes og vurderes mens prisene i galopp når stadig nye høyder. Seriøs politikk og Handling ser annerledes ut.

Roland Rock

Dette er den mest tafatte Regjeringen vi noen gang har hatt. Staten har skodd seg veldig godt når det gjelder olje, gass og strøm. Hvorfor skal en strømkunde betale moms for hele strømprisen, selv om vi bare skulle betale 90 øre. Her i Sør/Vest regionen så har vi den dyrest strømmen og nett-leien. Hvorfor skal vi ha det dyreste drivstoffet i Europa. Ja næringslivet sliter og vi har priset oss ut for nye bedrifter som ville etablere seg i Sør-Norge fordi kostnadene blir for høye . Men denne regjeringen har helt glemt at mane sliter. Hvorfor ikke fordele pengene til næringsliv og innbyggerne her

Svein Jarle Aas

Strøm er en viktig innsatsfaktor i mange produksjonslinjer, så det er forståelig at næringslivet argumenterer for strømstøtteordninger. Allikevel fremstår det til tider som at bedriftseiere gjerne vil ha støtte fra staten (alle oss) når det spøker for de vanlige resultatoverskuddene. Er det ikke nettopp slik det er å drive business - ta overskudd i gode tider, og ha litt på kistebunnen til de dårlige? Skal risiko for tap dekkes av staten, mens mulig gevinst går til bedriftseierne?

Jan-Erik Tunaal-Larsen

Senterpartiet har vært i regjering med Høyre tidligere. Jeg er sikker på at det et mulig med en Høyre, FrP og SP regjering som innfører makspris på 50øre, fortsetter økningene i landbruksoppgjøret, startet opp igjen med samferdselsbygging, fjerner helseforetakene og investerer mer i sykehusene våre.

Jeg skal delta på Arendalsuka, og skal forsøke å få tid til å møte han og lansere et tettere samarbeid med SP, Høyre og FrP.

Tillegg til KrF og Venstre.

Steinar Bergstøl Andersen

Jeg lurer på hvor lenge regjeringen skal holde på å forstå folk, det har de gjort siden de tiltrådte. Skal det liksom være en trøst at de følger situasjonene nøye? Og det tullpratet Vestre kommer med om regionale forskjeller på ditt og datt er rett og slett bare tullprat i denne sammenheng. Han burde heller fortelle hvorfor alle nord for Dovre betaler «nesten ingenting» for strømmen når den koster ca 13 øre pr kwh å produsere, betyr det at vi sør for Dovre sponser forbrukerne i de områdene, så fall er det jo enda verre enn vi trodde.

Torbjørn Flatnes

Det virke jo ganske utrolig sverige kjøper billig kraft fra nord og så selger den tilbake til sørnorge, men med utrolig fotjeneste ader må vel være noen fornuftige politikere som kan se galskapen og få stoppet dette

Ole heiseldal

På tide å gjøre kraften nasjonal igjen, kutte kablene og avslutte vårt lands forhold til kraftbørsene der vårt felles gode selges til høystbydende!

Per Stavberg

Makspris og forutsigbarhet, ja takk. Det vil gi mening i den uoversiktlige tiden som ligger foran oss. Håper lokale politikere våkner opp snart.

Joar Skansen