Legemiddelverket har hittil mottatt meldinger fra nesten 1.300 kvinner om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter at de har blitt vaksinert mot covid-19, skriver Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) synes dette antallet er så høyt at de ønsker å se nærmere på sammenhengen. Nå er rundt 60.000 kvinner med i en undersøkelse der målet er å finne svar på dette.

Prosjektleder og lege Lill-Iren Schou Trogstad ved FHI understreker at de per i dag ikke har noen kunnskap om eller grunn til å tro at bivirkninger kan innvirke på fruktbarhet eller at det er en sammenheng mellom vaksinen og nedsatt fertilitet.

– Men denne store undersøkelsen vil gi oss kunnskap om betydningen av vaksinasjon for blødningsforstyrrelser og om mulige konsekvenser på kort og lang sikt, sier Trogstad.

Fordi blødninger også har forekommet hos kvinner etter overgangsalder, er disse inkludert i studiene. Aldersspennet i undersøkelsen er derfor fra tenåringer til 80-åringer.