De tre offentlig oppnevnte sakkyndige konkluderte med at 16-åringen var tilregnelig da hun drepte nattevakten på institusjonen Små Enheter på Vollen for halvannet år siden. Dette var forsvareren, advokat Cecilie Nakstad, svært uenig i.

Hun ba om nye sakkyndige før ankesaken skulle starte nå i februar, men det fikk hun derimot avslag på. I stedet leverte de tre oppnevnte en tilleggserklæring der de opprettholder konklusjonen om at jenta lider av en ustabil personlighetsforstyrrelse.

Ankesaken er utsatt fordi 16-åringen siden desember er blitt tvangsinnlagt ved Sandviken sykehus i Begen, skriver Budstikka.

Nå har forsvareren engasjert en privat sakkyndig før ankesaken.

— Jenta har vært under grundig observasjon, og legene mener hun er psykotisk. Hun medisineres nå med antipsykotiske preparater. Dersom disse viser seg å ha effekt, kan det underbygge at de behandlende legene har satt riktig diagnose, i motsetning til den diagnose de sakkyndige har satt, sier Nakstad. (©NTB)