Breivik vant over staten på ett punkt i saken om soningsforholdene

De strenge restriksjonene Anders Behring Breivik er underlagt i fengselet er umenneskelige og nedverdigende, ifølge Oslo tingrett. Han har vunnet det vesentligste av saken mot staten.

Publisert:

breivik.jpg Foto: NTB Scanpix

  • NTB
Denne artikkelen er over fire år gammel

OSLO: Tingretten gir den terrordømte 37-åringen en betydelig delseier i saken han har anlagt mot staten. I dommen onsdag konkluderer retten med at Breiviks psykiske helse ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da soningsregimet ble innført, og retten gir ham medhold i at menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling er krenket.

«Forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling representerer en fundamental verdi i et demokratisk samfunn. Det gjelder uansett – også ved behandlingen av terrorister og drapsmenn», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

– Jeg fikk medhold i at Breivik var mentalt sårbar. Det var mitt hovedpoeng i retten, sier advokat Øystein Storrvik til NTB.

Derimot avviser retten at Breiviks rett til privatliv, slik den er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen, er krenket.

Umenneskelig og nedverdigende

Breivik saksøkte staten fordi han mener soningsforholdene han har vært underlagt siden han begikk massedrapet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, er ulovlige. Også her er retten enig: Dommen gjelder for hele perioden han har vært kriminalomsorgens ansvar.

Storrvik dokumenterte at Breivik stort sett er overlatt til sitt eget selskap 22-23 timer hver dag, og at han siden pågripelsen har vært utsatt for mange hundre nakenransakelser og rundt 3.000 håndjernpåsettelser.

Det var et springende punkt i retten om den terrordømte 37-åringen allerede hadde fått isolasjonsskader, da saken ble behandlet i en provisorisk rettssal i Skien fengsel. Retten har ikke sett skader som skyldes soningsforholdene, men åpner for at han kan ha underrapportert helseproblemer, slik Storrvik argumenterte for i retten.

«Han vil være frisk og ønsker å fremstå som en lederskikkelse», heter det i dommen.

Storrvik bekrefter nå at dommen ikke blir anket fra Breiviks side.

Mener søksmålet er en hån

Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

Statens advokater avviste i retten fullstendig at Breiviks menneskerettigheter er krenket eller at han er blitt isolasjonsskadd av soningen. Riktignok har Breivik vært underlagt strenge restriksjoner siden 22. juli, men regimet er innenfor det spillerommet Menneskerettighetsdomstolen har gitt gjennom sine avgjørelser i tidligere, tilsvarende saker, mener staten.

Det er retten grunnleggende enig i. Det eneste medholdet staten får i dommen er at soningsregimet ikke er i strid med retten til et privatliv og muligheten til å stifte relasjoner med andre mennesker.

Storrvik nedtoner betydelig denne delen av søksmålet, og sier det opprinnelig ikke engang var meningen å dette med i søksmålet.

Staten ved Justisdepartementet er også dømt til å betale Breiviks sakskostnader på nesten 331.000 kroner. (©NTB)

Solberg knapp om Breivik-dommen

Statsminister Erna Solberg gir kun en knapp kommentar etter dommen om soningsforholdene til Anders Behring Breivik.

– Det er et spørsmål rettsvesenet tar seg av. Det er ikke et politisk spørsmål, sier Solberg.

Kort tid etter at Oslo tingrett avsa sin dom etter søksmålet fra Anders Behring Breivik mot staten, svarer hun på pressens spørsmål om saken, men hun vil ikke si stort om den.

– Den er ikke er rettskraftig, så vi må bare ta til etterretning at det var det tingretten mente, sier Solberg.

Aktor overrasket over Breivik-dom

Vi er overrasket og uenig, konkluderer prosessfullmektig for staten, advokat Marius Emberland, etter at Breivik fikk delvis medhold i saken han har anlagt mot staten om sine soningsforhold.

Aktoratet vil snarlig ta stilling til en eventuell anke etter samråd med sin klient, staten.

– Vi skal nå lese dommen grundig og gi en vurdering om ankespørsmålet til vår klient, sier Emberland.

Han sier han er uenig i dommen både når det gjelder vurderinger av faktiske omstendigheter og jussen, men vil foreløpig ikke gå i detaljer.

Emberlands medaktor, regjeringsadvokat Adele Matheson Mestad, sier til NTB at hva dommen vil ha å si for Breiviks soningsforhold ikke vil bli klart før ankespørsmålet er avgjort, og at det da eventuelt vil skje i samråd med kriminalomsorgen.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.