I tillegg til å stenge sin norske, danske og svenske nettportal, har Statoil varslet Datatilsynet om saken. Selskapet har indikasjoner på at kundeopplysninger har kommet på avveie.– Vi har foreløpig ikke oversikt over omfanget, men tar saken alvorlig. Som et strakstiltak har vi tatt ned disse tre nettsidene, for å unngå at uvedkommende får ut opplysninger. Samtidig jobber vi med å finne feilen og sette inn sikkerhetstiltak, sier juridisk direktør Bård Standal i Statoil Fuel & Retail.

De har foreløpig ikke oversikt over hva slags informasjon som kan være hentet ut av systemet.

– Vi har ikke opplysninger om at kort har vært misbrukt, men så lenge det er en teoretisk mulighet for at det kan skje, hever vi beredskapen. Blant annet har vi økt overvåkingen av Statoilkort, sier Standal. (©NTB)