Det kom fram i en melding til Oslo Børs torsdag morgen.I børsmeldingen gjør Den norske Bank det klart at banken nå har mottatt aksepter som sammen med egne aksjer utgjør 90,32 prosent av aksjene i Nordlandsbanken.

Nordlandsbanken er svært glad for at det ble en så høy akseptgrad. Bankens ledelse har lenge innsett at DnB var det eneste realistiske alternativet. Med aksept fra over 90 prosent av aksjonærene vil Nordlandsbanken bestå som et eget aksjeselskap. Det har positiv betydning både for banken og landsdelen, sier informasjonssjef Bjørn Sture Trymbo i Nordlandsbanken til NTB.

Konsernsjef Svein Aaser i DnB er også svært fornøyd med overtakelsen av Nordlandsbanken.

Jeg er glad for den store oppslutningen vi har fått etter at vi ble invitert av Nordlandsbankens styre til å fremme et tilbud. Vi er opptatt av at Nordlandsbanken fortsetter sin forretningsvirksomhet til beste for ansatte og kunder, sier Aaser.

Han gjør det klart at DnB ønsker å gi de gjenværende aksjonærene anledning til å akseptere tilbudet, og dermed få godskrevet renter for aksjebeløpet. Derfor forlenger banken tilbudet til fredag 17. januar klokka 16.