KRISTIANSAND: Mandag meldte Fædrelandsvennen at entreprenørfirmaet Kruse Smith AS godtar millionbot fra Økokrim for ulovlig prissamarbeid og hvitvasking av penger.

Våren kan bli enda tøffere for andre entreprenører som mistenkes for ulovlig samarbeid i milliardklassen.

– Saken mot Kruse Smith AS er en del av en større etterforskning av prissamarbeid i bygg— og anleggssektoren. Vi forventer flere påtaleavgjørelser i løpet av våren, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim til NTB.

Kruse Smith AS har akseptert et forelegg på en million kroner for prissamarbeid og hvitvasking av penger. Kristiansand-selskapet får inndratt ytterligere 999.600 kroner som det fikk av NCC Construction AS som oppgjør for prissamarbeidet.

Saken stammer fra 1993, da Norske Shell mottok anbud på ilandføringsanlegget for naturgass ved Kollsnes utenfor Bergen. Fem tilbydere la inn anbud på jobben som var verdt 106 millioner kroner: Kruse Smith AS, NCC Construction AS, Selmer Skanska AS, Veidekke AS og Reinertsen Anlegg AS.

Tilbyderne ble enige seg imellom om at vinneren skulle betale hver av de fire andre 1 million kroner. NCC la også på sitt anbud med 4 prosent for å få dekket inn betalingen. Forholdet påvirket prisen og er dermed i strid med konkurranseloven.

– Økokrim mener det er bevist at samtlige aktører ble enige om et slikt prissamarbeid, men vi har bare funnet bevis for at tre av de fire entreprenørselskapene har mottatt slik kompensasjon, sier Roscher til NTB.

– Ligner bedrageri

– Anbudssamarbeid har mange likhetstrekk og modus med bedrageri. Byggherrene tror de får inn reelle, konkurrerende anbud, mens de i realiteten blir ført bak lyset. Dette er alvorlig økonomisk kriminalitet, konstaterer førstestatsadvokat Roscher.

Prissamarbeid om en kontrakt på 106 millioner kroner blir likevel småpenger i forhold til mistanken mot entreprenørgigantene NCC, Veidekke, Selmer Skanska og det mindre Reinertsen Anlegg AS.

Milliardkartell?

Konkurransetilsynet mener de kan bevise ulovlig samarbeid på anbud til en verdi av 2,5 milliarder kroner. Det handler om Gardermobanen, hovedflyplassen, veier, bruer og kaier i elleve fylker. Det ulovlige samarbeidet skal gå så langt tilbake som til 1994 og ifølge Aftenposten kan omfanget av kartellskandalen være hele 5 milliarder kroner.

– Konkurransetilsynet anmeldte fire entreprenører for prissamarbeid. Kruse Smith AS var ikke blant de opprinnelig anmeldte, den saken ble avdekket som del av en større etterforskning, forteller Roscher.

Avgjørelsen i de svært alvorlige sakene er blitt forsinket, blant annet av at Roscher selv var aktor i den enda mer omfattende Finance Credit-saken.

– Men nå har vi større fokus på kartellsakene igjen, sier Roscher.

Hun fastslår at det ligger an til påtalevedtak denne våren, og understreker at disse avgjørelsene kan bli alt fra tiltale til henleggelse . (©NTB)