Oslo og Akershus tolldistrikt har i tillegg fått mange innbetalinger på 23.100 kroner og to innbetalinger på 231.000 kroner, skriver Dagsavisen.¿Ved elektronisk innbetaling av årsavgiften gjelder det å være veldig nøye med inntastingen, oppfordrer kontorsjef Tommy Holm Haug ved Oslo og Akershus tolldistrikt.

Totalt har tolldistriktet registrert 12.500 dobbeltbetalinger etter forfallsdatoen 15. mars. I tillegg kommer andre klassiske eksempler på feilbetalinger, der folk blant annet roter med kidnummeret, betaler årsavgift for uidentifiserte kjøretøy og unnlater å oppgi navnet på fakturaen.

Og til den som fortsatt måtte lure: Årsavgiften for personbil er i år 2.310 kroner.