Sykdomsutbruddet kan komme til å utgjøre en alvorlig trussel mot laksen rett over grensa til nabolandet Norge, melder BarentsObserver mandag. Nettstedet siterer lokale medier og skriver at omfattende oppdrettsvirksomhet fra selskapet Russkoye More kan ha satt hele Kolahalvøyas villaksbestand i fare.

«Omfanget på dette utbruddet kan bare kalles en økologisk katastrofe», lyder en overskrift fra den Murmansk-baserte Arctic TV tidligere i august.

Tidlig i sommer skal et stort antall fisk ha rømt fra et av Russkoye Mores oppdrettsanlegg. Selskapet avviser alle anklager. En talsperson sier ifølge BarentsObserver til avisa Gazeta at selskapet aldri har registrert et eneste tilfelle av en slik infeksjon ved noen av dets anlegg. (©NTB)