Det går fram av en rapport som nylig ble utarbeidet av den amerikanske forskningsetaten NOAA og USAs meteorologiorganisasjon AMS.

Rapporten konkluderer med at 2014 var det varmeste året som noen gang er målt på kloden, noe også flere andre forskergrupper har framholdt som svært sannsynlig. Blant annet i Norge var gjennomsnittstemperaturen den høyeste siden målingene begynte for over hundre år siden.

Det gjennomsnittlige havnivået var også rekordhøyt, ifølge rapporten, som sammenfatter forskningsresultater fra flere hundre vitenskapsfolk fra 58 land.

I tillegg fortsatte verdens isbreer å smelte. Utenfor Antarktis var det imidlertid rekordmye sjøis i perioden fra april til november. (©NTB)