Ombudsmannens årsmelding for 2014 ble overrakt Stortinget mandag. Den inneholder blant annet konklusjonene etter varslede og uvarslede besøk i Tromsø fengsel, Tønsberg sentralarrest, Drammen sentralarrest og Bergen fengsel.

— Det skjer brudd på menneskerettighetene i Norge. Det viser erfaringene fra forebyggingsenhetens arbeid i 2014. Mennesker som er fratatt friheten, er sårbare for krenkelser. Det har forebyggingsenhetens besøksvirksomhet avdekket etter det første året i drift. Dette er en gruppe som er usynlig i det daglige, og mange bryr seg ikke om dem, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. (©NTB)