Sammenlignet med 2013 økte omsetningen med vel 220 millioner kroner, mens driftsresultatet er mer enn doblet fra 306 millioner.

Det bedrede resultatet skyldes i hovedsak omlegging av pensjonsordningen og avvikling av ytelsespensjonen, skriver TV 2 i en pressemelding. Omleggingen medførte en engangseffekt på 434 millioner kroner i reduserte kostnader.

TV 2s underliggende resultat ble forbedret med 11 prosent fra 2013. Underliggende resultat er preget av betydelig satsing på sentrale sportsrettigheter i 2014, samt ytterligere investering i norsk underholdning og 24-timers nyhetsdekning.

Hovedkanalen, TV 2, oppnådde en seerandel på 21,3 prosent i 2014, opp fra 18,9 prosent i 2013. Økningen i seerandelen for alle TV 2s reklamekanaler er på 3,8 prosentpoeng. Vinter-OL, VM i fotball og en sterk høst er de viktigste forklaringene på de økte markedsandelene. (©NTB)