Bedriftsledere i Troms og Akershus har mest tro på at egne tiltak vil redusere sykefraværet, mens bedriftene i Oslo og Hedmark har minst tro på at egne tiltak vil virke. Det viser en undersøkelse som Perduco har gjennomført for Nav.Undersøkelsen viser også at 28 prosent av bedriftene mener at arbeidsgiver er den viktigste aktøren for å redusere sykefraværet, mens 25 prosent mener det er fastlegen, 18 prosent mener det er arbeidstakeren mens 12 prosent mener Nav. Det er bedrifter i Hordaland, Finnmark og Oslo som i størst grad peker på arbeidsgivers ansvar, mens bedriftene i Buskerud og Nordland har minst tro på dette.

— Det er et svært godt utgangspunkt at bedriftene mener at de har en viktig rolle i arbeidet med å redusere sykefraværet. Regelendringene som kom i mars, retter nemlig økt oppmerksomhet mot arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for at sykmeldte skal komme raskt tilbake til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding. (©NTB)