OSLO: Stortinget vedtok at bistanden skal være på 0,98 prosent av BNI. Dermed mangler det rundt 500 millioner kroner før målet i regjeringserklæringen om at hjelpen skal være på 1 prosent i løpet av stortingsperioden er nådd. I erklæringen heter det dessuten at etter at 1 prosent er nådd «skal innsatsen deretter trappes ytterligere opp i perioden».

Høybråten er i tvil om at dette målet i det hele tatt vil bli nådd.

– Det ville kledd regjeringspartiene mye bedre om de hadde stemt for vårt forslag. For å nå målet, må de ta et jafs som monner i 2009. Så langt har regjeringen nærmest slept beina etter seg, sier Høybråten til NTB.

KrF-lederen er også forundret over at regjeringen sier nei til å utvide tollfriheten for handel med de fattigste landene til å gjelde flere land.

– Vi har foreslått å utvide listen over land, men regjeringen har bare møtt oss et stykke på vei, sier Høybråten.

For en uke siden sendte de fem store hjelpeorganisasjonene et brev til de parlamentariske lederne der de uttrykte skuffelse over at det ikke blir flertall for å øke bistanden til 1 prosent neste år.