Fire kviger er på nytt påkjørt og drept av toget, ved Brusand, bare en god uke før bonde Lars Madland, til høyre, møter i retten med krav om at Bane Nor straks setter i stand gjerdene langs toglinja som går rett gjennom gården hans ved Varhaug. Her sammen med Hå-ordfører Jonas Skrettingland. Fire kviger er på nytt påkjørt og drept av toget, ved Brusand, bare en god uke før bonde Lars Madland, til høyre, møter i retten med krav om at Bane Nor straks setter i stand gjerdene langs toglinja som går rett gjennom gården hans ved Varhaug. Her sammen med Hå-ordfører Jonas Skrettingland. Foto: Geir Sveen

Ikke vårt ansvar, sier Bane Nor etter at kua til Lars Madland ble tatt av toget