Strenge barnehageregler for syke barn: Foreldre frykter at omsorgsdagene blir brukt opp i løpet av en måned eller to