kristiansand: På landsbasis manglet 14.321 regnskaper ved fristens utløp. 301 av dem var fra Vest-Agder, 158 fra Aust-Agder. Dermed ligger Sørlandet omtrent på linje med landet for øvrig, relativt sett.I fjor ble fristen unntaksvis forlenget til 1. september på grunn av nytt regelverk. Da fristen gikk ut i 2000, hadde 203 selskaper i Vest-Agder og 125 i Aust-Agder ennå ikke avlevert regnskapene sine for 1999.Fædrelandsvennen kan skrive under på at mange er sene. Avisen har en omfattende overvåkingsliste i Brønnøysund og får kopier av 2000-regnskaper tilsendt så snart de foreligger i Regnskapsregisteret. Men mange mangler ennå. Bransjespredningen er stor blant de trege — alt fra industribedrifter til eiendomsmeglere og reiselivsbedrifter.