KRISTIANSAND: Temaet er aktuelt fordi sivilingeniørutdanning ligger i Grimstad, og pengene har sitt utspring i vest.— Dette er et spørsmål som jeg vet kommer til å dukke opp. Våre eiere sitter i vest og vi må få en prinsipiell avklaring på punktet, bekrefter Magne Dåstøl, styreformann i Sørlandets Kompetansefond.- Kommer denne problematikken til å være avklart før møtet 20. august?- Nei, vi har ingen møter før den tid, sier Dåstøl.- Betyr det at søknaden ikke besvares 20. august likevel?- Nei, det blir ikke noe problem fordi utbetalinger ligger litt fram i tid. Vi har tid til å diskutere dette før vi skal foreta utbetalingene, mener Dåstøl.I tillegg til en prinsipiell geografisk diskusjon, kan det ligge an til debatt om hvordan fondet skal styres.- Det finnes to ytterpunkter for hvordan vi kan styre fondet. Enten kan vi sitte passivt og dele ut penger. Alternativt kan vi aktivt søke etter aktuelle prosjekter. Jeg tror vi havner et sted midt mellom, mener Dåstøl.I tillegg til HiA, er det flere andre som har søkt om pengestøtte.- Jeg kan si at Vest-Agder Sentralsykehus og Agderforskning er blant søkerne. Hvem de andre er vil jeg foreløpig ikke ut med. Summen av alle søknadene beløper seg til rundt 70 millioner kroner, sier Dåstøl.