Flere varsler om prostitusjon blant asylbarn

Oslo (NTB): I 2015 meldte norske asylmottak fra om fem enslige mindreårige de antok ble utnyttet til prostitusjon eller andre seksuelle tjenester. Til sammenligning fikk UDI bare én slik melding i 2014.

NTB
Publisert: Publisert:

Asylsøkerne var i alderen 15 til 18 år, ifølge VG.

— Det kan være mørketall når det gjelder antall mulige ofre for menneskehandel - tallene vi har er basert på manuelle rapporteringer. Det kom veldig mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge i fjor høst, hittil i år har vi imidlertid ikke registrert noen rapporter om at enslige, mindreårige asylsøkere i mottak prostituerer seg, sier presserådgiver John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet (UDI).

I en fersk Fafo-rapport beskriver forskerne hvordan de mottaksansatte ble hjelpeløse vitner til at en 16 år gammel jente reiste inn til nærmeste by for å selge sex. UDI hadde ikke myndighet til å iverksette tvangstiltak, og barnevernet grep ikke inn.

— Hvis 16-åringer prostituerer seg, bør barnevernet gå inn, nettopp fordi UDI ikke har mulighet til tvangstiltak. Det lokale barnevernskontoret må vurdere omsorgsovertakelse, sier en av forskerne bak rapporten, Guri Tyldum. (©NTB)

Publisert: