Handel med kvinner og barn er et alvorlig og svært krenkende brudd på menneskerettighetene, mener Venstres landsstyre.Mellom 700.000 og 2 millioner barn og kvinner blir årlig utsatt for menneskehandel på verdensbasis, og partiets landsstyre peker på at problemet er økende i Norge. Dette er gjeninnføring av slavehandel, mener partiet.

Landsstyret oppfordrer justisminister Odd Einar Dørum til å aktualisere bestemmelsene i straffeloven mot slavehandel for å kunne ta bakmennene for menneskehandelen.

Samtidig mener landsstyret det er viktig å fortsette arbeidet med å gi effektiv hjelp og om nødvendig også vitnebeskyttelse til kvinner og barn som blir solgt og kjøpt.

Videre ber Venstres landsstyre regjeringen vurdere muligheten av å gi asyl til kvinner og barn som utsettes for menneskehandel.