Påstandene om de lange arbeidsøktene kom etter at en svensk oljearbeider omkom i en ulykke på boreplattformen "Byford Dolphin" i april i år. Nå bekrefter en intern granskingsgruppe i Statoil at 30-40 timers arbeidsøkter er helt en vanlig foreteelse i Nordsjøen.Dette er en ukultur som er helt uakseptabel. Vi er allerede i gang med å innføre systemer og prosedyrer for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil til Rogalands Avis.

Statoil skjerper også inn oppfølgingen av lederne på riggene.

Det gjelder ikke bare for våre egne, men også for leverandørene. Den enkelte arbeidstaker er også ansvarlig for å ikke bryte arbeidstidsreglene, sier Hetland.

Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) er ikke overrasket.

Rapporten bekrefter bare det våre tillitsvalgte har sagt i mange år. De føler seg presset til å jobbe overtid og forteller om utstrakt sjonglering med timelister for at overtiden ikke skal synes, sier l NOPEF-leder Leif Sande.