Eldrebølgen er i ferd med å ramme Norge for fullt, og utgiftene til alderspensjoner vil derfor fortsette å stige sterkt i årene som kommer, viser beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den statlige delen av Nav utbetalte i fjor om lag 180 milliarder kroner i alderspensjoner.

Statsforvaltningens totale utgifter lå på 1.136 milliarder kroner i 2014, ifølge SSBs tall. Utgiftene til alderspensjon har økt langt sterkere enn statens øvrige utgifter. (©NTB)