NAF fornøyd med veisatsing

Oslo (NTB): Samferdselsbudsjettet for 2016 går i riktig retning, mener NAF, som roser regjeringens foreslåtte økte satsing på veivedlikehold og investeringer.

— At forfallet på norske veier reduseres er viktig og noe folk vil merke godt i sine hverdagsreiser, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund (NAF). Forbundet mener investeringer i riksveinettet må være uavhengig av de årlige statsbudsjettene.

— Der er det fortsatt et stykke igjen, men det blir spennende å følge utviklingen av Nye Veier AS som neste år får en drøy milliard kroner, sier Sagedal.

Budsjettforslaget gjør lite for å ta igjen etterslepet på vei, og fylkesveiene kommer til å ha et stort vedlikeholdsetterslep, ifølge Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Foreningen, som har lagt fram en rapport som anslår et årlig behov for oppgradering og investeringer på 50 milliarder kroner for jernbane, skryter heller av jernbanesatsingen i budsjettforslaget.

— Med dette forslaget er det fortsatt langt igjen til etterslepet er tatt inn, men det er et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. (©NTB)