Norges Røde Kors har alene samlet inn 128,5 millioner kroner. Redd Barna har fått inn 25 millioner, Kirkens Nødhjelp 19 millioner og Leger uten grenser 11 millioner kroner, viser en oversikt Aftenposten har utarbeidet. Så langt har regjeringen bidratt med 100 millioner kroner, men det er ventet at dette beløpet vil øke betraktelig. Både SV og Frp vil at Norge skal gi 1 milliard kroner fra Oljefondet. Statsminister Kjell Magne Bondevik har innkalt til en ekstraordinær regjeringskonferanse mandag der spørsmålet trolig vil bli behandlet. (©NTB)