Det var statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet som møtte ambassadøren i Stockholm for å klarlegge dette spørsmålet som er helt avgjørende for å kunne gjennomføre utvisningen av mulla Krekar. Bamarni er ambassadør i Sverige og sideakkreditert til Norge.Under en orientering i Arbeids— og inkluderingsdepartementet onsdag understreket Johansen at det er særdeles viktig for norsk utenrikspolitikk generelt at Norge har høy troverdighet i spørsmål om folkerett og menneskerettigheter.

— Krekar-utvisningen er en lakmustest på vår holdning til menneskerettighetene, sa Johansen.

Han opplyste at den norske ambassaden i Amman i Jordan hadde utført en analyse av situasjonen i Irak som konkluderte med at det ikke er mulig å returnere Krekar til Irak uten å komme i konflikt med Norges forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen. (©NTB)